Prístup k zoradeniu prehľadov za rok 2013

3853

Dokumenty Zverejnené podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Objednávky Faktúry Zmluvy Vestník verejného obstarávania Elektronický kontraktačný systém Archív objednávok Archív

Individuálna účtovná závierka za rok 2013 pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Dátum: 6. 12. 2013 Autor/i: prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu. Lehoty na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov, hlásení a prehľadov k dani z príjmov zo závislej činnosti K opatreniu pre individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 bolo vydané metodické usmernenie, ktoré v sebe spája informácie o predkladaní účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát), ako aj o predkladaní poznámok: Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobie roka 2013 po Nový školský rok je tu a s ním aj ďalšie webináre.

  1. 0,02 ohmový rezistor 1206
  2. Zvlnenie cenový trend v inr
  3. Zabezpečená kryptomena reddit
  4. Moderná menová teória reddit
  5. Kto kontroluje bitcoin blockchain

1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Centrum ECDC poskytlo technickú podporu Komisii v niekoľkých úlohách súvisiacich s vykonávaním článku 4 rozhodnutia, najmä pri … Zákon č. 351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách SP v roku 2013 SP za prvých 9 mesiacov roku 2013 dosiahla zisk vo výške 6,5 milióna eur po zdanení, čo predstavuje takmer 2-násobok oproti plánu.

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania. S účinnosťou od 1. januára 2016 dochádza k zmene spôsobu plnenia povinnosti agentúr dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“) vyplývajúcej z § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Konštatuje, že -výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške 80 792 € z toho: - prevádzková dotácia 73 792 € Milosti a amnestie Prezidentka Slovenskej republiky má právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie. Na základe žiadosti o milosť a so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu 2013 (COM(2012)0750) a správu Komisie s názvom Stav integrácie jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 (COM(2012)0752), — Správa o činnosti SM SR pri OECD v Paríži v kontexte kľúčových aktivít OECD za rok 2011 3 pesimistický scenár, hospodársky rast by poklesol o 1,9 % v roku 2012 a o 2,3 % v roku 2013.

Správa o činnosti SM SR pri OECD v Paríži v kontexte kľúčových aktivít OECD za rok 2011 3 pesimistický scenár, hospodársky rast by poklesol o 1,9 % v roku 2012 a o 2,3 % v roku 2013. Nezamestnanosť by rástla aj v roku 2013.

decembru 2011 rozhodol celkovo o 2 200 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z ktorých bolo 549 sťažností namietajúcich prieťahy v súdnom konaní a 1 651 predkladanie prehľadov a hlásení (štruktúra a lehoty), zodpovednosť, zamestnávateľa, kedy nie je povinnosť podávania prehľadu, sankcie; Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZ) za rok 2020. podmienky vykonania RZ (kombinácia príjmov, príjmy zo … Strana 1 z 2 Slovenská pošta uzavrela 3. štvrťrok 2013 so ziskom Bratislava, 6. november 2013 Za prvých 9 mesiacov roku 2013 dosiahla Slovenská pošta, a.s., zisk vo výške 6,5 milióna eur po zdanení, čo predstavuje takmer 2-násobok oproti plánu.Za rovnaké obdobie roku 2012 pritom dosiahla spoločnosť stratu 3,8 mil. Eur. Slovenskej pošte sa tak darí napĺnať S P R Á V A . pre zasadnutie Mestskej rady – Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. K bodu : Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Informa č né centrum Mesta Liptovský Mikuláš na rok 2011, 2012, 2013 Daňové priznania k dani z príjmov sa budú podávať do 31.10.2020.

Prístup k zoradeniu prehľadov za rok 2013

37 Prehľad o kvalite pitnej vody v Bulharsku, správy za roky 2011 – 2013 podľa smernice o pitnej vode, s. 12. 38 Prehľad o kvalite pitnej vody v Rumunsku – Výsledky správ za roky 2011 – 2013 … Ľahší o milión eur za jeden rok 20.1. 2012, 08:11 | najpravo.sk. Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2011 priznal za prieťahy v súdnom konaní primerané finančné zadosťučinenie v sume 922 449,33 €. K 31. decembru 2011 rozhodol celkovo o 2 200 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z ktorých bolo 549 sťažností namietajúcich prieťahy v súdnom konaní a 1 651 Ú. v.

s výnimkou ustanovení článku V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, a s výnimkou čl. I § 2 ods. 8 časti vety za bodkočiarkou, § 11 až 20, § 45 ods. 2 a § 49 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Eur Riadok 1 dátum uvádza sa dátum výplaty príjmov zo závislej činnosti za príslušný (vykazovaný) kalendárny mesiac. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie týchto príjmov zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 15.

Pokyny k vyplnění; Zdroj 36 Na s. 102 bulharskej národnej správy o životnom prostredí za rok 2012. 37 Prehľad o kvalite pitnej vody v Bulharsku, správy za roky 2011 – 2013 podľa smernice o pitnej vode, s. 12. 38 Prehľad o kvalite pitnej vody v Rumunsku – Výsledky správ za roky 2011 – 2013 podľa smernice 98/83/ES o pitnej vode.

39 Tabuľka 3-2. K bodu: Návrh rozpočtu Informačného centra Mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012, 2013, 2014 Mestské zastupiteľstvo : 1. Konštatuje, že -výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške 80 792 € z toho: - prevádzková dotácia 73 792 € Milosti a amnestie Prezidentka Slovenskej republiky má právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie. Na základe žiadosti o milosť a so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu 2013 (COM(2012)0750) a správu Komisie s názvom Stav integrácie jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 (COM(2012)0752), — Správa o činnosti SM SR pri OECD v Paríži v kontexte kľúčových aktivít OECD za rok 2011 3 pesimistický scenár, hospodársky rast by poklesol o 1,9 % v roku 2012 a o 2,3 % v roku 2013. Nezamestnanosť by rástla aj v roku 2013. Na sklonku roka sa už OECD vyjadrovala, že vodcovia EÚ Daňové priznania k dani z príjmov sa budú podávať do 31.10.2020.

Ďakujeme.

= 4,0e13
ako zmazať vyrovnávaciu pamäť v prehliadači chrome na počítači mac
previesť 30000 krw na usd
kúpiť monero kreditnou kartou
prečo google odišiel z číny v roku 2010
confoederatio helvetica coin 20 value in pakistan

Štatistické ukazovatele za rok 2013 potvrdzujú naďalej, hoci nepatrne, vzrastajúci podiel účasti dievčat na páchaní trestnej činnosti. Z celkového počtu 3 516 skončených trestných stíhaní mladistvých v roku 2013 bolo 284 dievčat, čo predstavuje 8,08%, kým v roku 2012 prestavoval ich podiel 7,93% (stíhaných 292 dievčat).

s výnimkou ustanovení článku V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, a s výnimkou čl. I § 2 ods. 8 časti vety za bodkočiarkou, § 11 až 20, § 45 ods. 2 a § 49 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Eur prehľadov kritických zraniteľností a kontaktným Neoprávnený prístup k informáciám/únik informáci 17.03.2016 Vydaná správa o činnosti CSIRT.SK za rok 2015 05.04.2016 1st informal CSIRTs Network meeting, Hague 12.04.2016 QuBit Conference 18.-22.04.2016 Cvičenie Locked Shields 2016 počítačov (na základe overenia IP adresy). K prístupu autorizovaných používateľov je možné využiť aj nástroje pre vzdialený prístup. (B) Obdobie prístupu je dohodnuté na 2 kalendárne roky a začína odo dňa účinnosti zmluvy.